Toimintapolitiikkamme

Toimimme kestävän kalatalouden ehdoilla. Seuraamme ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön muutoksia ja kehitystä, ja toimimme lakien, asetusten ja lupaehtojen mukaisesti sekä noudatamme muita toimintaamme koskevia sitoumuksia.

Tuotamme, myymme ja toimitamme ihmisille ruokaa. Suuri osa tuotteistamme on helposti pilaantuvia elintarvikkeita, jolloin ennalta ehkäisevä riskien hallinta korostuu. Takaamme tutkimustiedon, riskien arvioinnin ja hallinnan sekä jatkuvan omavalvonnan kautta turvalliset tuotteet.

Osaava henkilöstö, ajan tasalla olevat ohjeet ja niiden tinkimätön noudattaminen varmistavat tuoteturvallisuuden. Tarjoamme henkilöstöllemme turvallisen työympäristön, ja kehitämme sitä yhdessä koko henkilöstön kanssa. Työturvallisuustyössä painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa. Henkilöstön perehdytyksessä ja opastuksessa korostamme jokaisen velvollisuutta huolehtia turvallisesta työympäristöstä ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Ympäristöasioissa olemme edelläkävijöitä ja meillä on useita kehityshankkeita meneillään koko ajan. Noudatamme lainsäädäntöä ja sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Tiedotamme henkilöstölle, viranomaisille, asiakkaille ja muille sidosryhmille toimintamme sekä uusien hankkeiden mahdollisista elintarviketurvallisuus- sekä ympäristövaikutuksista.

Puhdas saaristo on meille kaiken lähtökohta. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, hyvään toimitusvarmuuteen ja osaavaan henkilökuntaan.

Lue lisää Chipsters Foodista ››

AB CHIPSTERS FOOD OY
(Jäspilänkatu 29)
PL 2, 04261 Kerava
info@chipsters.fi
Vaihde: 020 773 8200
KULUTTAJAPALVELU
Puh. 020 773 8210
info@chipsters.fi

Oiva-raportit