Puhdas saaristo

Saariston puhdas luonto on meille sydämen asia ja toimintamme lähtökohta. Haluamme myös säilyttää sen mahdollisimman puhtaana ja huolehtia siitä, että meren antimet riittävät myös tuleville sukupolville.

Ympäristöasiat ovat osa strategisen suunnittelun prosessiamme ja olemme sertifioineet ISO 14001 -mukaisen järjestelmän kaikilla tuotantolaitoksillamme. Keravan & Maarianhaminan kalatehtaillamme on myös MSC- ja ASC-sertifikaatit ja valmius ottaa enenevissä määrin vastaan sertifioitua kalaa myös maailmalta. Lue lisää sertifikaateistamme ja katso Oiva-raportit ››

Valitsemme tuotantomateriaalit niin, että niiden ympäristöön aiheuttama kuormitus on mahdollisimman vähäinen, ja suosimme kierrätettäviä materiaaleja. Ympäristönäkökulma on meille tärkeä myös tavarantoimittajia valitessa.

Huolehdimme henkilöstömme opastamisesta ja kouluttamisesta niin, että jokaisessa toiminnossa huomioidaan ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Kerromme henkilöstöllemme ympäristöasioista ja niiden kehittymisestä.

Seuraamme ympäristöjärjestelmän toimivuutta säännöllisesti ulkoisin ja sisäisin auditoinnein. Vuosittain vahvistamme yhteiset ympäristöpäämäärät, joiden perusteella määrittelemme yhtiömme ympäristötavoitteet.

Tiesitkö, että

  • Myös kalankasvatuksessa aina poikastuotannosta alkaen noudatetaan tiukkoja eläinsuojelusäädöksiä.
  • Kalanviljelyä on kritisoitu ympäristövaikutuksista, mutta vesiviljelytekniikka on ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Kehitys jatkuu, ja uusiin tekniikoihin ja toimintatapoihin investoidaan: tulevaisuudessa kalanviljely voi olla ekoteko.
  • Jo joitakin vuosia sitten silloisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luonnonvarakeskus, Luke) mukaan kalankasvatus oli Suomessa ainoa toimiala, joka oli onnistunut saavuttamaan ja jopa ylittämään vesiensuojelun tavoiteohjelman asettamat päästötavoitteet.
  • Kiertovesijärjestelmään perustuva innovaatio mahdollistaa ympäristöystävällisen kalankasvatuksen etenkin sisämaassa, missä vesivarat ovat rajalliset. Ympäristövaikutukset luonnonvesiin voidaan poistaa lähes kokonaan.
  • Esimerkiksi kalarehua Suomessa valmistavan Rehuraision käyttämän kalaöljyn ja -jauhon alkuperä voidaan jäljittää jo hyvin tarkasti. Pyyntialuksissa on käytössä paikannusjärjestelmät ja jo ennen kuin alus palaa Pohjanmereltä satamaan, tarkat tiedot kalan ruoassa käytetyn kalan pyyntialueesta ovat käytössä.

Lähteet: Rehuraisio Oy, Luke, Suomen kalankasvattajaliitto ry

AB CHIPSTERS FOOD OY
(Jäspilänkatu 29)
PL 2, 04261 Kerava
info@chipsters.fi
Vaihde: 020 773 8200
KULUTTAJAPALVELU
Puh. 020 773 8210
info@chipsters.fi

Oiva-raportit