Laxens olika trimningsgrader

Lax- och regnbågslaxfiléerna har fem olika trimningsgrader, som bestäms av hur pass mycket filén har putsats. A-filén är minst behandlad och därför billigast, men måste bearbetas mer. E-filén har putsats tills den är helt skinnfri, och är därför dyrast, men å andra sidan enklast att arbeta med.

A-skuren filé

Kragbenet samt ryggraden och revbenen har avlägsnats från fisken. Sidobenen, fenorna, fenstrålarna och bukfettet finns kvar.

B-skuren filé

Samma beredning som ovan, men en del av rygg- och bukfettet samt fenorna och fenstrålarna är borttagna.

C-skuren filé

Rygg- och bukfettet har avlägsnats noggrannare än i B-skuren filé. Sidobenen har avlägsnats maskinellt, vilket betyder att fisken är 98-100% benfri.

D-skuren filé

Förutom ovanstående beredning har rygg- och bukfettet putsats bort helt och hållet. Dessutom har filéns stjärtbit avlägsnats.

E-skuren filé

Den mest noggranna trimningsgraden, där filén har beretts enligt alla ovanstående punkter, och dessutom har skinnet avlägsnats.

AB CHIPSTERS FOOD OY
(Jäspilänkatu 29)
PL 2, 04261 Kerava
info@chipsters.fi
Växel: 020 773 8200
KONSUMENTSERVICE
Tel. 020 773 8210
info@chipsters.fi

Oiva-rapporten