Vår affärspolicy

Vi följer villkoren för en hållbar fiskerinäring. Vi följer med ändringarna och utvecklingen av miljö- och säkerhetslagstiftningen, agerar i enlighet med lagar, förordningar och koncessionsvillkor samt iakttar andra förpliktelser som rör vår verksamhet.

Vi producerar, säljer och levererar mat åt människor. En stor del av våra produkter är livsmedel som lätt blir dåliga, vilket gör det extra viktigt med förebyggande riskhantering. Våra produkter är garanterat trygga att använda eftersom vi använder oss av forskningsinformation och utför riskbedömning, riskhantering och kontinuerlig egenkontroll.

En kunnig personal, uppdaterade instruktioner och en strikt tillämpning av dessa garanterar produktsäkerheten. Vi erbjuder vår personal en säker arbetsmiljö och utvecklar den tillsammans med hela personalen. I vårt arbete med arbetssäkerheten är tyngdpunkten på förebyggande verksamhet. I handledningen och utbildningen av personalen understryker vi att alla har en skyldighet att värna om en säker arbetsmiljö och att följa säkerhetsföreskrifter.

Vi är föregångare i miljöfrågor och har hela tiden flera utvecklingsprojekt på gång. Vi följer lagstiftningen och förbinder oss till kontinuerlig förbättring av vår verksamhet. Vi informerar vår personal, myndigheter, kunder och andra intressegrupper om vilka effekter vår verksamhet och våra nya projekt eventuellt kan ha på livsmedelssäkerhet och miljö.

En ren skärgård är för oss utgångspunkten för allt. Vår verksamhet är kundfokuserad, med säkra leveranser och kunnig personal som grundläggande byggstenar.

Läs mer om Chipsters Food ››

AB CHIPSTERS FOOD OY
(Jäspilänkatu 29)
PL 2, 04261 Kerava
info@chipsters.fi
Växel: 020 773 8200
KONSUMENTSERVICE
Tel. 020 773 8210
info@chipsters.fi

Oiva-rapporten