Garanterat färskt

Vi vill att fisken du har på tallriken alltid ska vara prima – garanterat färsk och av förstklassig kvalitet. Vi hanterar fisken omsorgsfullt direkt efter fångsten och värnar om traditionerna, precis som vi gjort redan i nästan ett århundrade.

Konsten att hantera fisk

Eftersom fisk är ett livsmedel som lätt blir dåligt kan man inte nog betona vikten av en obruten kylkedja och varsam hantering av fisken. Vår noggrant planerade, obrutna kylkedja garanterar att Hyvä Apaja- produkterna är av förstklassig kvalitet och trygga att använda: från fångst till försäljning, dvs från fiskarens båt till butikshyllan.

Vi tillverkar våra produkter nära Skärgårdshavets naturvatten och fångstplatser: vår produktionsanläggning på Åland ligger i närheten av odlings- och fiskeområdena. Vi hanterar fisken i Mariehamn, vilket betyder att fiskens väg från fångstvattnen till förädling är kortast möjlig – t ex kommer 70 % av all regnbågslax som odlas till matfisk endast 20 minuters väg från vår egen fiskfabrik i Mariehamn. I vår hantering av fisken kombineras över 80 års erfarenhet med de möjligheter som ny teknologi erbjuder.

Att bevara färskheten börjar direkt då fisken kyls ner efter fångsten, och fortsätter ända tills den förpackas enligt metoder som befrämjar hållbarheten. Hyvä Apaja är lika med färskhet!

I vår verksamhet följer vi ett egenkontrollsystem som utvecklats tillsammans med VTT:s hygienklinik. Vi förutsätter att våra produktleverantörer följer egenkontrollsystem och kvalitetsstandarder, och försäkrar oss om detta genom regelbundna kontroller.

Färskhet & rätt hantering – fisk när den är som bäst!

AB CHIPSTERS FOOD OY
(Jäspilänkatu 29)
PL 2, 04261 Kerava
info@chipsters.fi
Växel: 020 773 8200
KONSUMENTSERVICE
Tel. 020 773 8210
info@chipsters.fi

Oiva-rapporten