Oiva-raportit ja sertifikaatit

Oiva-raportit kirjoittaa kunnallinen elintarvikevalvonta, ja raportit löytyvät Eviran ylläpitämästä Oivahymy.fi:stä. Katso Chipsters Foodin toimipaikkojen Oiva-raportit ››

Ahvenanmaan tuotantolaitoksemme ei kuulu Oiva-raportoinnin piiriin, ja paikallinen viranomainen tarkistaa sen Eviran Oiva-tarkistuslistoihin perustuen useita kertoja vuodessa. Asteikkona käytetään skaalaa A:sta (erinomainen) D:hen (huono). Edellisen tarkistuksen tiedot löydät aina chipsters.fi:stä ››

Tuotantolaitostemme sertifikaatit

Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme perustuu FSSC-, ISO- sekä MSC/ASC-standardeihin, omavalvontamme Eviran ohjeiden mukaiseen HACCP-järjestelmään.

FSSC 22000

ISO 14001:2015

MSC- ja ASC-sertifikaatit

Molemmilla kalatehtaillamme (Kerava & Maarianhamina) on Marine Stewardship Council & Aquaculture Stewardship Council -sertifikaatit, joilla varmistetaan kala- ja äyriäistuotteiden alkuperä ja jäljitettävyys aina kalastusyrityksestä loppukuluttajalle asti. Jokaisella tuotteita käsittelevällä tai myyvällä toimitusketjun yrityksellä on oltava voimassaoleva sertifikaatti (paitsi kaupoilla, jotka myyvät merkillä varustettuja kuluttajapakkauksia).

Luomutodistus

Luomu-elintarvikkeiden ketju on myös hyvin valvottua toimintaa, ja jokaisella ketjun osalla on oltava luomutodistus. Meillä on Eviran myöntämä, vuosittain uusittava luomutodistus: lupa sekä myydä luomutuotteita että käsitellä / jatkojalostaa luomuraaka-aineita. (Keravan varasto, Keravan tuotanto, Hyvinkään tuotanto; Asetus (EY) N:o 834/2007 29 artikla 1 ja asetus (EY) N:o 889/2008).

Toimintapolitiikkamme

Toimimme kestävän kalatalouden ehdoilla. Seuraamme ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön muutoksia ja kehitystä, ja toimimme lakien, asetusten ja lupaehtojen mukaisesti sekä noudatamme muita toimintaamme koskevia sitoumuksia.

Tuotamme, myymme ja toimitamme ihmisille ruokaa. Suuri osa tuotteistamme on helposti pilaantuvia elintarvikkeita, jolloin ennalta ehkäisevä riskien hallinta korostuu. Takaamme tutkimustiedon, riskien arvioinnin ja hallinnan sekä jatkuvan omavalvonnan kautta turvalliset tuotteet.

Osaava henkilöstö, ajan tasalla olevat ohjeet ja niiden tinkimätön noudattaminen varmistavat tuoteturvallisuuden. Tarjoamme henkilöstöllemme turvallisen työympäristön, ja kehitämme sitä yhdessä koko henkilöstön kanssa. Työturvallisuustyössä painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa. Henkilöstön perehdytyksessä ja opastuksessa korostamme jokaisen velvollisuutta huolehtia turvallisesta työympäristöstä ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Ympäristöasioissa olemme edelläkävijöitä ja meillä on useita kehityshankkeita meneillään koko ajan. Noudatamme lainsäädäntöä ja sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Tiedotamme henkilöstölle, viranomaisille, asiakkaille ja muille sidosryhmille toimintamme sekä uusien hankkeiden mahdollisista elintarviketurvallisuus- sekä ympäristövaikutuksista.

Puhdas saaristo on meille kaiken lähtökohta. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, hyvään toimitusvarmuuteen ja osaavaan henkilökuntaan.

Lue lisää Chipsters Foodista ››

Puhdas saaristo

Saariston puhdas luonto on meille sydämen asia ja toimintamme lähtökohta. Haluamme myös säilyttää sen mahdollisimman puhtaana ja huolehtia siitä, että meren antimet riittävät myös tuleville sukupolville.

Ympäristöasiat ovat osa strategisen suunnittelun prosessiamme ja olemme sertifioineet ISO 14001 -mukaisen järjestelmän kaikilla tuotantolaitoksillamme. Keravan & Maarianhaminan kalatehtaillamme on myös MSC- ja ASC-sertifikaatit ja valmius ottaa enenevissä määrin vastaan sertifioitua kalaa myös maailmalta. Lue lisää sertifikaateistamme ja katso Oiva-raportit ››

Valitsemme tuotantomateriaalit niin, että niiden ympäristöön aiheuttama kuormitus on mahdollisimman vähäinen, ja suosimme kierrätettäviä materiaaleja. Ympäristönäkökulma on meille tärkeä myös tavarantoimittajia valitessa.

Huolehdimme henkilöstömme opastamisesta ja kouluttamisesta niin, että jokaisessa toiminnossa huomioidaan ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Kerromme henkilöstöllemme ympäristöasioista ja niiden kehittymisestä.

Seuraamme ympäristöjärjestelmän toimivuutta säännöllisesti ulkoisin ja sisäisin auditoinnein. Vuosittain vahvistamme yhteiset ympäristöpäämäärät, joiden perusteella määrittelemme yhtiömme ympäristötavoitteet.

Tiesitkö, että

Lähteet: Rehuraisio Oy, Luke, Suomen kalankasvattajaliitto ry

Taatusti tuoretta

Haluamme, että sinä saat kalan ruokapöytääsi aina parhaimmillaan – varmasti tuoreena ja laadultaan ensiluokkaisena. Käsittelemme kalan huolella, pyyntituoreena ja perinteitä vaalien, niin kuin olemme tehneet jo lähes vuosisadan ajan.

Taito käsitellä kalaa

Koska kala on herkästi pilaantuva elintarvike, kylmäketjun ja hellävaraisen käsittelyn merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Tarkkaan suunnittelemamme, katkeamaton kylmäketju takaa Hyvä Apaja -tuotteiden ensiluokkaisen laadun ja turvallisuuden: pyynnistä myyntiin eli kalastajan alukselta kaupan hyllylle.

Valmistamme tuotteemme lähellä saaristomeren luonnonvesiä ja pyyntipaikkoja: Ahvenanmaan tuotantolaitoksemme sijaitsee lähellä viljely-, kasvatus- ja kalastusalueita. Käsittelemme kalat Maarianhaminassa, jolloin kalan matka pyyntivesistä jatkojalostukseen pysyy mahdollisimman lyhyenä – esim. 70 % ruokakalaksi kasvatettavista kirjolohista tulee vain 20 minuutin matkan päästä omasta Maarianhaminan kalatehtaastamme. Kalan käsittelyssä yhdistämme yli 80 vuoden kokemuksen sekä uusimman teknologian mahdollisuudet.

Tuoreuden säilytäminen alkaa alan jäähdyttämisestä heti pyynnin jälkeen ja jatkuu aina kalan säilyvyyttä edistäviin pakkausmenetelmiin. Jo maku kertoo sen: Hyvä Apaja on yhtä kuin tuoreus.

Noudatamme toiminnassamme VTT:n hygieniaklinikan kanssa kehitettyä omavalvontajärjestelmää. Edellytämme tavarantoimittajiltamme omavalvontajärjestelmien ja laatustandardien noudattamista, ja varmistamme tämän säännöllisillä auditoinneilla.

Tuoreus & oikeaoppinen käsittely – kalaa parhaimmillaan!