Tietosuojaseloste & evästeet

Päivitetty 18.1.2018

Tietoa evästeistä

Verkkosivustoillamme käytetään evästeitä (cookies) mm. siihen, että sivusto toimii parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjän kannalta sekä kävijöiden tilastoimiseen ja mahdollisten mainosten näyttämiseen käynnin jälkeen.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka kertovat verkkosivulle tietoja tietokoneestasi tai muusta laitteesta, jolla www-sivulle tulit. Henkilöllisyyttäsi ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, emmekä yhdistä mahdollisia henkilötietoja (esim. yhteydenottolomakkeen täytön yhteydessä meille ilmoittamiasi) evästeisiin, jollei laki niin määrää. Evästeiden avulla voidaan mm. kerätä tilastoja kävijöistä ja heidän käyttäytymisestään (liikkumisestaan) sivustolla, ja näiden tietojen avulla kehittää sivustoa. Evästetietojen säilytysaika vaihtelee, ne voivat poistua heti kun suljet selaimen (esim. verkkokaupoissa ostoskorin tallentamaton sisältö) tai säilyä pidempään. Sivustollamme voi olla myös kolmansien osapuolten (mm. Google ja Facebook) evästeitä, joiden avulla kehitämme toimintaamme palvelemaan sinua paremmin ja voimme esim. näyttää sinulle myöhemmin mainoksia sen perusteella, millä sivuilla olet käynyt. Voit estää evästeet selaimestasi, mutta huomioithan, että silloin www-sivusto ei aina toimi hyvin. Joillain sivustoillamme saatetaan käyttää myös sosiaalisen median yhteisöliitännäisiä (esim. Tykkää- tai Jaa-painikkeet). Kunkin lliitännäisen sisältö tulee sosiaalisen median palvelusta, joka voi kerätä tietoa omien (meistä riippumattomien) yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti.

Evästekäytäntö koskee seuraavia Chipsters Foodin omistuksessa olevia verkkosivustoja: www.chipsters.fi, www.hyvä-apaja.fi, www.a-kasten.fi, www.lihaherkku.fi, www.rbf.fi. www.stadin.co sekä muita mahdollisia tulevaisuudessa avattavia sivustoja, joista ilmoitetaan erikseen tässä selosteessa.


Ab Chipsters Food Oy:n www-sivujen yleinen tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 523/1999 10 §

Seloste koskee yllämainituista Chipsters Foodin omistuksessa olevista verkkosivustoista niitä, joilla on yhteydenottolomake/mahdollisuus kirjautua sisään sekä konsernin sosiaalisen median kanavien kautta tulleita yhteydenottoja.

Päivitetty: 30.8.2017

1. Rekisterinpitäjä
Ab Chipsters Food Oy, Strandgatan 6, 22100 Mariehamn

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Asiakasrekisterivastaava
Yhteydenotot vaihteen kautta (020 773 8200, ark. 7–16 / info@chipsters.fi)

3. Rekisterin nimi
Chipsters Food -konsernin www-sivujen palveluiden (yhteydenotto ja ammattikeittiöiden verkkokauppa) käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteydenottolomakkeella saatuja tietoja käytetään sivustojen ylläpitoon, kehittämiseen ja käytön tilastoimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen. Ammattikeittiöiden verkkokaupan puolella käyttötarkoituksia ovat myös mm. asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta, asiakkaiden yksilöinti, todentaminen ja valtuuttaminen (auktorisointi) Chipsters Foodin palveluissa, palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.

5. Rekisterin tietosisältö
Kaikki Chipsters Food Oy:n verkkosivut eivät edellytä rekisteröitymistä tai sisällä yhteydenottolomaketta. Esim. www.hyvä-apaja.fi-sivustolla henkilötietoja kertyy käyttäjän itsensä antamista tiedoista, kun hän on lomakkeen kautta yhteydessä yritykseen. Näitä tietoja ovat nimitiedot, yhteystiedot, osoitetiedot, teletiedot (puhelin, GSM, fax), sähköpostiosoite ja mahdollinen suoramarkkinointilupa, ammattikeittiöiden www.chipsters.fi-sivustolla lisäksi verkkokaupan yksilöivät tunnisteet (käyttäjätunnus, yrityksen Y-tunnus ja salasana verkkokauppaa varten).

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on yhteydenoton aiheen (esim. reklamaation tai muun palautteen) kannalta olennaista, muutamasta viikosta jopa vuosiin. Rekisterin tiedot voidaan yhdistää muihin rekistereihin (esim. uutiskirjeen tilaaminen, tuotevirheiden pitkäaikaisseuranta, kilpailuihin tai arvontoihin osallistuminen sekä ammattikeittiöiden/vähittäiskaupan ollessa kyseessä myös asiakas- ja verkkokaupparekisterit), joiden voidaan katsoa olevan olennaisia Chipsters Foodin ja rekisteröidyn välille syntyvät asiakassuhteen kannalta. Yhdistäminen koskee myös tulevaisuudessa syntyviä rekistereitä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää henkilön itsensä luovuttamia tietoja sekä Chipsters Foodin merkintöjä aiheen käsittelyyn liittyen.

7. Säännönmukaisten tietojen luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain rajoissa Chipsters Foodin yhteistyökumppaneille, alihankkijoille tai emo- tai tytäryhtiöille, mikäli se on olennaista verkkosivustojen toiminnan, asiakaspalvelun tai tuotekehityksen kannalta. Tietoja voidaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille, jos sitä vaaditaan yrityksen laillisten oikeuksien takaamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu yleisesti hyväksytyillä ja turvallisiksi todennetuilla teknisillä menetelmillä (kulunvalvonta, salasanasuojaus, palomuurit yms.). Käyttöoikeus rekisteriin edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain sellaiselle Chipsters Foodin henkilökuntaan kuuluvalle, jonka tehtäviin rekisterin tietojen käsittely liittyy, tai joissain tapauksissa ulkopuoliselle, luotetulle palveluntuottajalle.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä muutokset
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ja pyytää niihin korjauksia tai niiden poistoa. Pyyntö tehdään allekirjoitettuna kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena Chipsters Foodin verkkopalvelussa (kirjautuneet ammattikeittiöasiakkaat), sähköpostilla info@chipsters.fi tai soittamalla 0207738200.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena Chipsters Foodin verkkopalvelussa (kirjautuneet ammattikeittiöasiakkaat), sähköpostilla info@chipsters.fi tai soittamalla 0207738200.
Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin
- Postiosoitteeseen
- Sähköpostiin
- Matkapuhelimeen